Thiên nhiên - Lành tính - Hiệu quả

Ưu đãi vận chuyển

Tĩnh hiểu việc cộng thêm các chi phí vận chuyển cũng là một phần dù nhỏ nhưng đôi khi gây khó khăn cho các bạn. Do vậy, tất cả khách hàng của Tĩnh sẽ được miễn phí vận chuyển đối với khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đối với các khu vực khác, phí vận chuyển sẽ là đồng giá 25,000 với mọi đơn hàng.

Lưu ý: Chương trình ưu đãi vận chuyển sẽ không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi khác hoặc sử dụng voucher khi đặt hàng online.

Để tìm hiểu hơn về các chi phí vận chuyển, vui lòng xem thêm tại đây.